Peter Zajac

Literárny vedec, absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave a prednáša slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

Venuje sa literárnej teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike (Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 bol poslancom NR SR.

Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, kde je tiež garantom analytickej skupiny Rozvoj spoločnosti a politický systém.