Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti

[ 11.2.2013, Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, Nové školstvo v médiách]

Experti verejnej komisie k ďalšiemu napredovaniu reformy školstva na Slovensku


Bratislava | 11. február 2013 | Tlačová správa


TREND Holding a OZ Nové školstvo ako organizátori iniciatívy Verejná komisia pre vzdelávaciu politiku dnes zverejnili závery a samotnú správu z prvého stretnutia pracovnej skupiny slovenských odborníkov na vzdelávanie, verejné financie a komunálnu reformu, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. januára 2013.


Na pozadí diskusií o fínskom systéme vzdelávania a jeho modeli financovania, ktorý pred Verejnou komisiou pre reformu vzdelávacej politiky prezentoval expert Fínskej rady pre vzdelávanie Leo Pahkin v rámci verejnej prednášky a následného workshopu, sa účastníci pracovnej skupiny zhodli na základných princípoch, ktoré by mali rámcovať ďalšiu odbornú aj verejnú diskusiu o postupe reformy vzdelávania na Slovensku.


Pre napredovanie reformy školstva na Slovensku považujú účastníci workshopu Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky za dôležité:


• dôsledne uplatňovať v praxi nosnú líniu školského zákona, ktorá stavia do centra školského systému nie školy, ale výchovno-vzdelávacie programy, nie školské budovy, ale žiakov a ich vzdelávacie potreby; účelom systémových zmien v školstve je skvalitnenie vzdelávacích služieb a podpora žiakov pri prekonávaní prekážok v učení a pri rozvoji ich talentu,


• ponechať základné a stredné školy v kompetencii miestnych a regionálnych samospráv, prehĺbiť ich zodpovednosť za efektívne fungovanie škôl a za kvalitu ich výchovno-vzdelávacieho procesu,


• motivovať samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni k vytváraniu zmysluplných lokálnych vzdelávacích politík, ktoré dokážu reflektovať potreby obyvateľov a prinášať konkrétne riešenia ich špecifických problémov,


• zastaviť vyostrovanie napätia medzi jednotlivými zriaďovateľmi škôl, zmierniť konkurenčný tlak v školskom prostredí a vytvoriť podmienky na spoluprácu zriaďovateľov škôl; pestrosť vzdelávacej ponuky by nemala závisieť iba od atraktívnosti školských programov, ale aj od schopnosti rôznych zriaďovateľov škôl vytvárať v danej lokalite spoločný rámec vzdelávacích služieb,


• eliminovať nezdravú schizofréniu v úlohách miestnej samosprávy, ktorá je nútená vstupovať do konkurenčného boja so školami neštátnych zriaďovateľov a zároveň má realizovať zmysluplnú lokálnu vzdelávaciu politiku, podporujúcu rozvoj všetkých škôl bez ohľadu na zriaďovateľa,


• podporiť realizáciu plánovanej municipalizácie Slovenska, ktorá v tom môže zohrať kľúčovú úlohu; municipality by sa mohli stať garantom tých výkonov v oblasti vzdelávania, ktoré v súčasnosti presahujú možnosti miestnej samosprávy a ktoré „uviazli“ v procese decentralizácie na úrovni ministerstva školstva, resp. sa na túto úroveň postupne vracajú,


• zachovať adresný spôsob financovania na žiaka, ktorý vniesol do školského systému transparentnosť pri investovanií verejných zdrojov do vzdelávania, spravodlivosť a individuálnu podporu žiakov. Aby mohol plniť tento účel naozaj plniť, je potrebné upraviť špecifikácie, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet jeho výšky a naplniť ho vyšším objemom financií.Účastníci prvého stretnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky:


Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (SDKÚ-DS)
Vladimír Burjan, Exam testing s.r.o.
Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku
Juraj Droppa, zriaďovateľ súkromnej ZŠ u Filipa, Banská Bystrica
Anna Chlupíková, riaditeľka ZŠ v Novákoch
Jaroslav Juriga, Inštitút vzdelávacej politiky
Martin Kríž, bývalý námestník ŠPÚ
Radoslav Procházka, poslanec NR SR (KDH / ALFA)
Viktor Nižňanský, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o,
Adriana Vančová, riaditeľka gymnázia v Dubnici nad Váhom
Kálmán Petőcz, bývalý generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR
Michal Rehúš, Centrum pedagogického výskumu, Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR (NOVA)
Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
Ivan Juráš, člen výkonného výboru Montessori-Europe
Ružena Maková, vedúca vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry, Trnava


Organizátori iniciatívy:


Fedor Blaščák, TREND Holding
Zuzana Zimenová, analytička, Portál o reforme vzdelávania | noveskolstvo.skČo je Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Verejná komisia pre reformu vzdelávacej komisie je spoločnou iniciatívou spoločnosti TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY a portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk, ktorá vznikla s finančnou podporou spoločnosti Orange.


Zámerom iniciatívy je vytvoriť neformálnu, širokej verejnosti prístupnú medzinárodnú platformu na výmenu skúseností slovenských odborníkov so zahraničnými vzdelávacími expertmi a obohatiť verejnú diskusiu o reforme školstva o medzinárodné impulzy. Cieľom je ponúkať odbornej a širokej verejnosti nové kvalifikované podnety, ktoré jej pomôžu zorientovať sa v zložitom reformnom procese a ktoré prehĺbia spoločenskú diskusiu o vzdelávaní.


Verejná komisia bude na Slovensko pozývať aj ďalších medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať ďalšie stretnutia slovenských odborníkov v rámci pracovných skupín na workshopoch.


Zuzana Zimenová
analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk


V Bratislave dňa 11. februára 2013.Súvisiace informácie:


11. február 2013


Verejná komisia: Správa z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (formát .PDF)


Verejná komisia: Závery zo správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (formát .PDF)


18. január 2013


Verejná komisia – workshop: Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


17. január 2013


Verejná komisia – prednáška: Leo Pahkin: Financovanie vzdelávania vo FínskuSpráva z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyZávery zo správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyPlenárna časť prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


Leo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku


Fotogaléria:Mediálne výstupy:


16. január 2013


TASR: V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin


19. január 2013


SME: Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas


SITA: Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku


21. január 2013


.týždeň: Martin Kríž: Reforma či perestrojka?


26. január 2013


TREND: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru


30. január 2013


Slovenský rozhlas Fínsky školský systém (od minutáže 13:00


11. február 2013


SITA/webnoviny.sk: Podľa odborníkov je financovanie škôl na žiaka dôležité