Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 6.5.2013, Podujatia]

Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky sa konalo dňa 28. marca 2013.Na druhom zasadnutí Verejnej komisie diskutoval generálny riaditeľ sekcie pre odborné a všeobecné vzdelávanie švajčiarskeho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu Josef Widmer s členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania, práva a ľudských zdrojov o princípoch duálneho modelu odborného vzdelávania a o možnostiach inšpirovať sa nimi pri reforme odborného vzdelávania na Slovensku. Hosťami workshopu boli aj zástupcovia švajčiarskej obchodnej komory a švajčiarskeho veľvyslanectva. Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie zhrnuli do správy, ktorú predkladáme nižšie (alebo tiež vo formáte PDF na stiahnutie tu).Správa z druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyPozrite si videozáznam a prezentáciu Josefa Widmera, generálneho riaditeľa sekcie odborného a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu.Plenárna časť druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyJosef Widmer | Duálny systém odborného vzdelávania vo ŠvajčiarskuFotogaléria:Mediálne výstupy:


22. január 2013


Neue Zürcher Zeitung: Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania


14. apríl 2013


Pravda: Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát


6. máj 2013


Verejná komisia: Správa z druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky