Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 15.7.2014, Podujatia]

Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky sa konalo dňa 28. mája 2014.Na treťom zasadnutí Verejnej komisie diskutoval Daniel Sobel, ktorý pôsobí ako hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne, s členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania, práva a ľudských zdrojov o tom, ako inkluzívny vzdelávací systém reaguje na individuálne potreby detí v Anglicku a tiež o tom, aká je situácia na Slovensku. Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie zhrnuli do správy, ktorú predkladáme nižšie (alebo tiež vo formáte PDF na stiahnutie tu).Správa z tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyPozrite si videozáznam a prezentáciu Daniela Sobela, hlavného konzultanta pôsobiaceho v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne.Plenárna časť tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyDaniel Sobel | Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detíZuzana Zimenová | Školský systém na Slovensku a inkluzívne vzdelávanieMiroslava Zubová | Je vzdelávací systém na Slovensku inkluzívny?Fotogaléria:Mediálne výstupy:


25. jún 2014


TREND: Daniel Sobel: Prečo sa rómskym deťom darí lepšie v Londýne ako na Slovensku


1. júl 2014


Mama a ja: Inklúzia alebo individuálne potreby detí v škole na prvom mieste


Verejná komisia: Správa z tretieho zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyVerejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátori:
Občianske združenie Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku


     


Podujatie sa konalo v rámci projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.
Podujatie sa konalo v rámci projektu Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí, ktorý realizuje Nadácia Milana Šimečku. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (Solidarita pri riadení migračných tokov).