Vzdelávacie programy

[ 6.5.2008, Martin Mojžiš, Nové školstvo v médiách]

Školská reforma sa týka najmä žiakov a učiteľov, ale významnú úlohu v nej budú hrať aj rodičia. Ak totiž prestanú školy učiť podľa jednotných osnov, ak sa začnú jedna od druhej odlišovať, budú práve rodičia hrať úlohu evolučného tlaku v „prirodzenom výbere“ škôl. Pretože školu nevyberajú deti, školu vyberajú rodičia.

Pre osud školskej reformy je teda informovanosť rodičov dôležitá. Čo však dnes vedia rodičia napríklad o vzdelávacích programoch? Nič.

Takže aspoň základná informácia: Existuje návrh školského zákona, ktorý v minulom volebnom období pripravili ľudia okolo Zuzany Humajovej z Konzervatívneho inštitútu (jeho plné znenie sa dá nájsť tu). V tomto návrhu sú pojmy rámcového a školského vzdelávacieho programu jasne vymedzené. Existuje projekt kurikulárnej reformy, na ktorom pracuje skupina ľudí okolo Pavla Černeka (doterajšie výsledky možno nájsť tu). V tomto projekte sú detailne vypracované návrhy rámcových vzdelávacích programov, na ich základe sa v blízkej budúcnosti začnú pripravovať návrhy školských programov.

Príprava rámcových programov trvala viac ako rok a pol, výsledkom nie je koherentný súbor rámcových programov jednotlivých predmetov či vzdelávacích oblastí, ale skôr niekoľko nie celkom kompatibilných návrhov. Na tom nie je nič zlé, prípadný záujemca sa aspoň môže zoznámiť s rôznymi prístupmi k tvorbe takýchto dokumentov. Ukazuje to však na jednu vec – príprava jednotnej skupiny rámcových vzdelávacích programov je dlhodobá úloha.

Existuje návrh školského zákona, ktorý v tomto volebnom období pripravili ľudia okolo Jána Mikolaja (parlamentná tlač 560 dostupná napr. tu). Aj v tomto návrhu sú vymedzené pojmy národného a školského vzdelávacieho programu. Nijaké konkrétne programy však vypracované nie sú a do septembra sa kvalitné programy vypracovať nedajú. Je skoro isté, že zákon bude napriek tomu prijatý. Rodičia, ktorým záleží na tom, v akých školách sa učia ich deti, by mali urobiť, čo je v ich silách, aby bola účinnosť tohto zákona aspoň o jeden rok odložená.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň 18/2008 dňa 28. apríla 2008.