O chýbajúcom funkčnom strednom článku riadenia a podpory v školstve /november 2021/

[ 15.12.2021, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Správa z odborného workshopu, ktorý Nové školstvo realizovalo dňa 18. novembra 2021 v Bratislave, opisuje aktuálny stav riadenia školstva na strednej úrovni v Českej republike a na Slovensku. Z viacerých analýz sa ukazuje, že roztrieštenosť, nejasnosť a neprepojenosť kompetencií, ako aj nedostatok kapacít a know-how na úrovni zriaďovateľov i miestnej štátnej správy v školstve spôsobuje, že školy nedostávajú dostatočnú organizačnú a metodickú podporu. Štát ako garant dostupného a kvalitného vzdelávania pre všetky deti nie je schopný realizovať vzdelávaciu politiku až po úroveň škôl a prispievať tak k zlepšovaniu vzdelávacích výsledkov a znižovaniu nerovností.


Jedným z nástrojov na riešenie problémov pri riadení školstva je vytvorenie funkčného stredného článku, ktorý prepojí vzdelávaciu politiku štátu so školami. O tom, čím všetkým stredná úroveň riadenia môže byť, čo má alebo nemá poskytovať a ako ju možno vhodne nastaviť, aby školám i zriaďovateľom účinne pomáhala, sme diskutovali so slovenskými odborníkmi a odborníčkami a s českým expertom na riadenie škôl, Miroslavom Hřebeckým. V Českej republike sú v súčasnosti pilotne realizované hneď tri modely, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre slovenský vzdelávací systém. Správa však poukazuje aj na to, že efektívne riadenie školstva sa nezaobíde bez reformy verejnej správy ako celku.


Zo spoločných diskusií počas workshopu Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky vyplynuli závery, ktoré organizátori sme spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie: