Nové školstvo a .týždeň

[ 1.1.2013, .týždeň]

Nové školstvo spolupracuje s týždenníkom .týždeň na prehĺbení verejnej diskusie o reforme školstva. Na tomto mieste si budete môcť prečítať články redaktorov týždebbíka .týždeň a ich spolupracovníkov, ktoré sa venujú reforme vzdelávania a problémom s ňou spojených.