Nové školstvo a TREND

[ 1.1.2013, TREND]

Nové školstvo a spoločnosť TREND Holding spoločne realizujú projekt Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky s cieľom obohatiť diskusiu o reforme vzdelávania o impulzy zo zahraničnej skúsenosti.

Na tomto mieste si budete môcť prečítať vybrané články redaktorov týždenníka TREND venujúce sa reforme vzdelávania.