Prednáška | Miroslav Hřebecký: Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?

[ 24.11.2021, Podujatia]

Nové školstvo organizovalo dňa 18. novembra 2021 v Hoteli Devín v Bratislave verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Ako možno pomáhať školám na strednej úrovni riadenia?Tak ako ministerstvo hospodárstva neriadi a ani by nemalo mať snahu priamo riadiť firmy a podniky, tak ani ministerstvo školstva priamo neriadi a ani by nemalo riadiť chod škôl. Ministerstvo prakticky ani nemôže mať dosah na to, čo sa v tisíckach škôl deje, môže ich len usmerňovať a v záujme rozvoja školstva od nich aj niečo požadovať. Na to však potrebuje “predĺženú ruku” v podobe strednej úrovne riadenia. Práve tá môže prepojiť centrálne vedenie so zriaďovateľmi a samotnými školami.


Prednedávnom schválená novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zmení strednú úroveň riadenia školstva na Slovensku. Odbory školstva na okresných úradoch v sídlach krajov spadajúce v súčasnosti pod ministerstvo vnútra sa od roku 2022 stanú samostatnými štátnymi inštitúciami – regionálnymi úradmi školskej správy – riadenými výlučne v tomto rezorte. Na to, aby bolo riadenie škôl na strednej úrovni naozaj efektívne a nápomocné však nestačí len prijať zákon, ale potrebná je séria ďalších krokov, aby nové úrady školám reálne pomáhali.


Verejná správa je v Českej republike vo viacerých ohľadoch odlišná, v súčasnosti však aj tam prebieha pilotné testovanie nového modelu strednej úrovne riadenia školstva.


O tom, čím sa možno z tohto procesu inšpirovať, čoho sa treba vyvarovať a ako celý proces zefektívnenia strednej úrovne riadenia nastaviť, prednášal programový riaditeľ českej spoločnosti EDUin – Informačného centra o vzdělávání Miroslav Hřebecký.
Výstupy:
- videozáznam prednášky a následnej diskusie
- prezentácia k prednáške
- rozhovor s Miroslavom Hřebeckým
- fotogaléria z prednášky


Videozáznam prednášky Miroslava Hřebeckého


Miroslav Hřebecký: Prezentácia k prednáške


Videozáznam diskusie po prednáške Miroslava HřebeckéhoFotogaléria:O Miroslavovi Hřebeckom


Miroslav Hřebecký je programovým riaditeľom českej spoločnosti EDUin – Informačného centra o vzdělávání.


Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte a v Centre školského managementu Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobil ako riaditeľ gymnázia aj základnej školy. Od roku 2003 je lektorom vzdelávania učiteľov a riaditeľov, jeho kurzy absolvovalo už viac ako päť tisíc pracovníkov v školstve. Venuje sa vzdelávacej politike a podpore zriaďovateľom škôl.


Je zakladateľom českej celoštátnej súťaže školských webov sCOOL web, ceny za inovácie vo vzdelávaní Eduína, Klubu zriaďovateľov a spoluautorom nástroja Co umím na podporu pozitívnej motivácie detí.Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     Ďakujeme za podporu pri realizácii podujatia partnerom: