Siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 28.10.2019, Podujatia]

Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 6. septembra 2019 v Bratislave siedme zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Expertná skupina sa v rámci workshopu tentoraz zaoberala témou:Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Na Slovensku i v Českej republike je hodnotenie kvality škôl a vzdelávacích výsledkov žiakov široko diskutovanou témou. Z národných aj medzinárodných testovaní sa opakovane dozvedáme, že výsledky slovenských žiakov sa zhoršujú a v mnohých školách sa ani necítia dobre. Zároveň vieme, že žiaci a žiačky majú vlastné predstavy o tom, ako by ich učenie mohlo prebiehať. Do akej miery to dokážeme zohľadniť pri snahe o zlepšovanie škôl a vzdelávacieho systému ako celku?


Odborné diskusie o možnostiach merania vzdelávacích výsledkov prebiehajú v mnohých krajinách a aj na medzinárodnej úrovni. Čo je vhodné zisťovať a ako to možno merať, testovať a vyhodnocovať, je otvorená a občas aj kontroverzná otázka. O tom, akými premenami a úskaliami v tomto ohľade prechádza vzdelávací systém v Českej republike, predniesol úvodný príspevok Oldřich Botlík. Po následných prezentáciách slovenských odborníkov prebehla moderovaná diskusia.


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa
- videozáznam a prezentácie Oldřicha Botlíka, Romany Kanovskej a Vladimíra Burjana
- fotogaléria z priebehu zasadnutia (workshopu)Peter Dráľ: úvodné slovo k workshopu


Oldřich Botlík: Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov? (workshop)Oldřich Botlík

je matematik, konzultant a odborník na oblasť merania kvality vzdelávania. Je spoluautorom projektu Kalibro, ktorý zisťuje nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale aj to, ako sa v školách cítia a ako si svoje vzdelávanie predstavujú. V minulosti sa podieľal na príprave viacerých zákonov v českom školstve a pomáhal taktiež pri príprave grantového systému ExTra na podporu inovatívnych učiteľov a škôl.


Zároveň je zakladateľom iniciatívy Maturitní data – odtajněno, ktorá sa snaží presadiť rutinné zverejňovanie anonymizovaných prvotných dát z jednotných prijímacích skúšok na stredné školy a zo štátnej maturitnej skúšky. Cieľom je nielen zlepšiť informovanosť verejnosti, ale taktiež zabezpečiť verejnú kontrolu činnosti štátnej organizácie Cermat, ktorá tieto skúšky pripravuje, administruje a následne spracúva odpovede žiakov.Romana Kanovská (NÚCEM): Aký význam majú celoplošné testovania? (systémové hľadisko) | Ako vhodne prepájať medzinárodné a národné merania?Vladimír Burjan (Exam Testing): Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov.Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2019 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.