Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?

[ 9.9.2019, Podujatia]

Nové školstvo organizovalo dňa 5. septembra 2019 v Hoteli Devín v Bratislave ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Zmysluplné testovanie žiakov
Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch?Na Slovensku i v Českej republike je hodnotenie kvality škôl a vzdelávacích výsledkov žiakov široko diskutovanou témou. Z národných aj medzinárodných testovaní sa opakovane dozvedáme, že výsledky slovenských žiakov sa zhoršujú a v mnohých školách sa ani necítia dobre. Zároveň vieme, že žiaci a žiačky majú vlastné predstavy o tom, ako by ich učenie mohlo prebiehať. Do akej miery to dokážeme zohľadniť pri snahe o zlepšovanie škôl a vzdelávacieho systému ako celku?


Odborné diskusie o možnostiach merania vzdelávacích výsledkov prebiehajú v mnohých krajinách a aj na medzinárodnej úrovni. Čo je vhodné zisťovať a ako to možno merať, testovať a vyhodnocovať, je otvorená a občas aj kontroverzná otázka. O tom, akými premenami a úskaliami v tomto ohľade prechádza vzdelávací systém v Českej republike, prednesiol svoj príspevok matematik a konzultant Oldřich Botlík.

Prednášal:
Oldřich Botlík

matematik a konzultant, spoluautor projektu Kalibro


Výstupy:
- videozáznam úvodného slova, prednášky a následnej diskusie
- prezentácia k prednáške
- fotogaléria z prednášky
Peter Dráľ: Úvodné slovo k prednáške Oldřicha Botlíka


Oldřich Botlík: Videozáznam prednášky


Oldřich Botlík: Prezentácia k prednáške


Oldřich Botlík: Videozáznam diskusie po prednáške


Fotogaléria:O Oldřichovi Botlíkovi


Oldřich Botlík je matematik, konzultant a odborník na oblasť merania kvality vzdelávania. Je spoluautorom projektu Kalibro, ktorý zisťuje nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale aj to, ako sa v školách cítia a ako si svoje vzdelávanie predstavujú. V minulosti sa podieľal na príprave viacerých zákonov v českom školstve a pomáhal taktiež pri príprave grantového systému ExTra na podporu inovatívnych učiteľov a škôl.


Zároveň je zakladateľom iniciatívy Maturitní data – odtajněno, ktorá sa snaží presadiť rutinné zverejňovanie anonymizovaných prvotných dát z jednotných prijímacích skúšok na stredné školy a zo štátnej maturitnej skúšky. Cieľom je nielen zlepšiť informovanosť verejnosti, ale taktiež zabezpečiť verejnú kontrolu činnosti štátnej organizácie Cermat, ktorá tieto skúšky pripravuje, administruje a následne spracúva odpovede žiakov.
Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2019 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.