Piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 16.9.2018, Podujatia]

Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 29. mája 2018 v Bratislave piate zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Expertná skupina sa v rámci workshopu zaoberala témou:Ako dosiahnuť, aby bola dobrá škola už tá najbližšiaEstónsko sa pre mnohých odborníkov a praktikov stalo vzorom kvalitného a efektívne spravovaného vzdelávacieho systému. V poslednom medzinárodnom meraní PISA 2015 estónski žiaci dosiahli nadpriemerné výsledky vo všetkých sledovaných oblastiach. Zároveň ako máloktorá iná krajina Estónsko ukázalo, že zlepšovanie výsledkov môže ísť ruku v ruke so zabezpečením rovnosti šancí pre všetky deti.


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu (formát PDF) alebo v náhľade tiež nižšie:Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa
- videozáznam a prezentácie Marta Laidmetsa a Zdenka Krajčíra
- fotogaléria z priebehu zasadnutia (workshopu)


Peter Dráľ: úvodné slovo k workshopu


Úvodná prezentácia Marta Laidmetsa, zástupcu estónskeho ministerstva školstva a výskumu približuje, akými systémovými zmenami si estónsky vzdelávací systém prešiel čeliac demografickému poklesu žiackej populácie, ako pri tom dokázal zefektívniť školskú sieť, a zároveň zabezpečiť, aby mali žiaci z rôznorodých prostredí a s rôznymi vlohami i znevýhodneniami prístup ku kvalitnému vzdelaniu.


Mart Laidmets: Vzdelávanie v Estónsku (workshop)
Mart Laidmets

je členom vedenia Ministerstva školstva a výskumu Estónskej republiky. Rodený Tallinnčan študoval na Strednej škole Noarootsi a absolvoval štúdium histórie na Univerzite v Tartu. V minulosti pôsobil ako politický poradca predsedu vlády pre školstvo a v rokoch 2002 až 2009 ako tajomník Estónskej rektorskej konferencie. Na estónskom Ministerstve školstva a výskumu pracuje od roku 2009, najprv ako riaditeľ sekcie vyššieho vzdelávania a od roku 2013 ako zástupca štátnej tajomníčky rezortu. Zodpovedá za oblasti všeobecného vzdelávania, regulácie školskej siete, prípravy učiteľov, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a práce s mládežou.


Vstup Zdenka Krajčíra zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavil slovenský systém regulácie siete škôl a ich spravovania z pohľadu štátnej správy a najmä samosprávy.


Zdenko Krajčír: Územná samospráva a regionálne školstvoV následnej diskusii sme sa spoločne pokúsili pomenovať podmienky na optimálnu reguláciu školskej siete tak, aby vzdelávanie, ktoré v našich školách poskytujeme bolo pre všetky deti kvalitné, a zároveň primerane dostupné aj ekonomicky efektívne.


Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.

Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2018 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.