Centrum pre vzdelávaciu politiku

[ 1.1.2006, Archív]

ImagePoslaním Centra pre vzdelávaciu politiku (CPVP) je podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky, štátnymi, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou, zhromažďovať a prezentovať informácie a materiály, sprostredkovávať kontakty a poskytovať vierohodné a odborne zhodnotené informácie a návrhy tvorcom vzdelávacej politiky, pedagogickej komunite, ako aj širšej verejnosti.

CPVP bolo zriadené Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré pôsobí na Slovensku od roku 1994 a svojou činnosťou sa usiluje vnášať princípy demokracie, tolerancie a spolupráce do škôl na Slovensku. Ako profesijná organizácia pedagógov, Združenie Orava pracuje na skvalitňovaní výchovy a vzdelávania podporovaním širokej komunity učiteľov, rodičov, riadiacich školských pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, predstaviteľov ministerstva školstva, ako aj študentov, zástupcov komunálnej úrovne a všetkých, ktorých spája záujem o túto oblasť.

Viac hľadajte na stránkach CPVP tu.

Informáciu o Iniciatíve za reformu školstva nájdete na stránakch CPVP tu.

Ďalšie aktivity Združenia Orava, vrátane informácií o každoročne konanej konferencii Inovácie v škole, nájdete tu.