Občan a demokracia

[ 1.9.2006, Archív]

V rámci svojich projektov zameraných na reformu vzdelávania sa združenie Občan a demokracia (OaD) snaží o presadenie inovatívnych koncepcií a metód vzdelávania, systémových zmien v obsahu i procese vzdelávania, zmeny prístupu štátnych orgánov ku komunikácii s verejnosťou a posunu vo vnímaní mimovládnych organizácií z trpených na cenených partnerov.

V snahe ovplyvniť tvorbu školského zákona OaD už na jeseň v roku 2003 v spolupráci s Centrom pre vzdelávaciu politiku pri Združení Orava, Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, Katedrou občianskej výchovy PedFUK a občianskymi združeniami Šťastné deti a Špirála rozbehli mobilizačno-informatívne aktivity (série diskusných fór a viaceré mediálne výstupy), prostredníctvom ktorých sme sa snažili zapojiť odbornú a širšie zainteresovanú verejnosť do procesu reformy školstva a celého vzdelávacieho systému v Slovenskej republike.

V júni 2004 bol zverejnený text iniciatívy Za reformu školstva, ktorej súčasťou bolo pokračovaťv dialógu s Ministerstvom školstva SR a pokúsiť sa presadiť inovatívnu koncepciu reformy vzdelávania a najmä zásadné systémové zmeny. Snaha občanov a občianok zapojiť sa do tvorby novej koncepcie vzdelávania i prípravy zákonov však nenašla odozvu.

Viac hľadajte na stránkach OaD tu.