Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

[ 9.1.2013, Projekty pre reformu]

Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.

O tom, že diskutovať o budúcnosti takpovediac „do nemoty“ sa vypláca, svedčí aj historická skúsenosť Fínska. Po roku 1945 pôsobili vo Fínsku tri rôzne komisie, v nich pracovali politici spolu s nezávislými expertmi na podobe budúceho vzdelávacieho systému. Fínsky expert Pasi Sahlberg v knihe Finnish Lesson priznáva, že by v tejto súvislosti bolo „nenáležité priznávať zásluhy len vtedajším politikom a expertom“. Naopak, v tomto procese zohrali „významnú úlohu občianske iniciatívy a organizácie.“ Nový školský zákon bol vo Fínsku napokon prijatý po viac než pätnástich rokoch debát dňa 22. novembra 1963.

A čo Slovensko?

Na Slovensku máme reformu školstva už za sebou - tzv. „Mikolajova reforma“ sa stala v roku 2008. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zmeny. Pod tlakom požiadaviek štrajkujúcich učiteľov zriadilo Ministerstvo školstva v decembri minulého roka nový reformný orgán – radu pre systémové zmeny v školstve. Návrhy avizovaných systémových zmien sľúbilo predložiť do konca marca 2013.

Veríme, že podobne ako pred šesťdesiatimi rokmi vo Fínsku aj dnes na Slovensku môže pluralita foriem verejnej a odbornej diskusie výsledku pripravovaných zmien len pomôcť. Preto spoločnosť TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY v spolupráci s portálom Nové školstvo a s finančnou podporou spoločnosti Orange zakladajú Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky. Vytvárajú tak medzinárodnú platformu pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí chcú spoločne hľadať reformné nástroje a posúvať nové myšlienky vo verejnej diskusii o vzdelávaní na Slovensku.

Verejná komisia bude na Slovensko pozývať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať v spolupráci so slovenskými expertami v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánkyod organizátorov).Realizované podujatia:


17. január 2013


Prednáška: Leo Pahkin: Financovanie vzdelávania vo Fínsku


18. január 2013


Workshop: Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Leo Pahkin, Adriana Vančová, Martin Kríž a expertná skupina)


27. marec 2013


Prednáška: Josef Widmer: Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku


28. marec 2013


Workshop: Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Josef Widmer, František Tamašovič, Lukáš Zajac a expertná skupina)


27. máj 2014


Prednáška: Daniel Sobel: Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí


28. máj 2014


Workshop: Tretie zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (Daniel Sobel, Zuzana Zimenová, Miroslava Zubová a expertná skupina)
Blog:


etrend.sk: Verejná komisia