Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

[ 1.3.2006, Archív]

Aktivity Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) sú orientované najmä na oblasť ekonomiky a sociálnej politiky, vzdelávania a školstva, vnútornej a zahraničnej politiky, bezpečnosti, záležitostí EÚ, agrárnej a environmentálnej politiky, regionálnej politiky, občianskej spoločnosti, boja proti korupcii a podpory kultúry a umenia.

Viac informácií nájdete na stránkach KI tu.