INEKO: Portál základných a stredných škôl

[ 5.2.2012, Archív]

Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl.

Projekt sa týka všetkých slovenských základných a stredných škôl (presnejšie základných škôl - ZŠ aj so špeciálnymi triedami, špeciálnych základných škôl - ŠZŠ, základných umeleckých škôl - ZUŠ, stredných odborných škôl - SOŠ, špeciálnych stredných škôl - ŠSŠ, gymnázií a konzervatórií), ktoré evidoval Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) k 15.9.2010.

Viac nájdete na webstránke projektu Portál základných a stredných škôl tu.