Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

[ 16.9.2009, Archív]

Spoločnosť EXAM testing začala vydávať občasník Dobrá škola.

Je určený najmä učiteľom základných a stredných škôl, EXAM testing ním chce osloviť všetkých, ktorí cítia, že s naším vzdelávacím systémom nie je všetko v poriadku. "Pri svojich aktivitách v oblasti vzdelávania čoraz viac pociťujeme, že nášmu školstvu chýbajú vhodné platformy na otvorenú odbornú diskusiu o jeho problémoch. Po dlhšom váhaní sme sa rozhodli, že sa pokúsime vytvoriť pre takéto diskusie priestor, a to prostredníctvom nášho nového občasníka Dobrá škola. Ako už jeho názov napovedá, pôjde v ňom predovšetkým o hľadanie ciest ku skvalitňovaniu vzdelávania. Našou ambíciou je poskytovať Stiahnuť kliknutím tuinšpiráciu školám, ktoré chcú byť lepšie," uvádza spoločnosť EXAM testing na svojej webstránke www.exam.sk.

V tomto školskom roku plánuje EXAM testing vydať päť čísel, ktoré budú bezplatne distribuované na zhruba 2 000 základných a stredných škôl.

Prvé číslo Dobrej školy nájdete vo formáte PDF tu.