Študentská esej 2008

[ 12.11.2008, Archív]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) vyhlásil tretí ročník súťaže Študentská esej.

Esej na tému Osudové osmičky v dejinách Československa by sa mala týkať jednej (alebo súčasne i viacerých) z nasledovných udalostí, ktoré sa významne dotkli života ľudí v Československu a pohli osudom krajiny:

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej a vysokej školy či doktorand do veku 30 rokov. Eseje v slovenskom či českom jazyku možno zaslať mailom na adresu esej@institute.sk najneskôr do 31. decembra 2008. Rozsah eseje nesmie presiahnuť 1 800 slov. Hlavnou cenou pre víťaza súťaže je notebook od hlavného partnera súťaže – spoločnosti Gratex International.

Bližšie informácie o podmienkach súťaže a cenách sú zverejnené na adrese: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?216...