Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

[ 6.10.2008, Archív]

Informácie o školskom vzdelávacom programe (pre 1. a 2. stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2), ktorý vypracovali na Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno, nájdete vo formáte PDF tu.

Ďalšie informácie o ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno nájdete tu.