Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

[ 17.9.2008, Archív]

Informácie o školskom vzdelávacom programe, ktorý vypracovali na základnej škole Štúrova 18 na Myjave, nájdete tu.