Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

[ 16.9.2008, Archív]

Správa o stave vzdelanosti obsahuje údaje o vyučujúcich, politických činiteľoch, študentoch a ich rodičoch, ako aj úplný prehľad údajov prakticky o všetkých kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektoch vzdelanosti a politiky vzdelávania v členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj v mnohých partnerských krajinách, ktoré nie sú členmi OECD.

Slovensko zaostáva za inými európskymi krajinami v objeme peňazí, ktoré investuje do školstva. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Education at a Glance 2008, ktorý uskutočnila OECD.

Celú správu v angličtine nájdete na stránkach OECD tu.

Image Zhrnutie správy v slovenčine nájdete vo formáte PDF tu.