INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

[ 23.7.2008, Michal Rehúš, Archív]

Štúdia, ktorú zverejnil na svojich stránkach Inštitút INEKO, predstavuje kľúčové zistenia, ktoré v našom školstve odhalil medzinárodný výskum OECD PISA 2006. Zároveň štúdia poukazuje na faktory, ktoré mohli viesť k úspešným výsledkom niektorých krajín (Poľsko, Fínsko).

Uvádzané sú vybrané zlyhania našich žiakov a prezentuje sa, aké typy úloh im robili najväčšie problémy. Autor štúdie Michal Rehúš poukazuje na vedomosti a zručnosti, ktoré by sme mali u našich žiakov v budúcnosti rozvíjať. Upozorňuje tiež na zmeny, ktoré je potrebné v našom vzdelávaní vykonať a vstupuje do diskusie o tom, ktorým smerom by sa mali tieto zmeny uberať.

V štúdii sa autor bližšie venuje najmä zlyhaniam v prírodovednej gramotnosti, pretože táto oblasť bola v roku 2006 hlavným predmetom skúmania testov PISA.

Štúdiu odporúčame pre učiteľov základných a stredných škôl, ako aj pre ľudí zaujímajúcich sa o reformu obsahu vzdelávania.

Image Štúdiu vo formáte PDF nájdete tu.Oficiálnu tlačovú správu o výsledkoch prieskumu PISA nájdete v angličtine na stránkach OECD tu

Viac o programe PISA nájdete na stránkach OECD tu.

Informácie o ďalších programoch a inciatívach OECD v oblasti vzdelávania nájdete tu a tu.