FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

[ 17.7.2008, Archív]

Na portále FYZIKUS sú postupne zverejňované učebnice fyziky pre štvorročné gymnázium, ktoré vznikajú na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava.


Viac nájdete na portále FYZIKUS tu.