Prednáška | Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?

[ 13.11.2018, Podujatia]

Nové školstvo organizovalo dňa 8. novembra 2018 v Bratislave ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola?V slovenskom školstve prežívame ďalšie nenaplnené očakávanie, „najväčšia reforma za posledných 25 rokov“ sa nekoná. Bez ohľadu na to, do akej miery sa zhodneme na navrhovaných zámeroch dokumentu Učiace sa Slovensko, jeho rozpracovanie a ani následné kroky nenapĺňajú štandardy kvalitnej tvorby verejnej politiky. V tomto je žiaľ pokus o presadenie potrebných systémových zmien podobne neúspešný ako viaceré iné reformné iniciatívy z minulosti.
Nielen u nás, ale aj vo svete medzitým silnie volanie po tom, aby sa také komplikované systémy, akými tie vzdelávacie nepochybne sú, nereformovali nariadeniami „zhora“, ale skôr posilňovaním odborných a ľudských kapacít zdola. Aby sa viac než makrodáta o „systéme“ pri riadení zmien pracovalo s know-how o žiakoch a efektívnom učení v školách a triedach. Aby sa menej času a energie venovalo byrokracii a kontrole a viac podpore a pozitívnej motivácii.
Je však zabezpečenie kvalitného vzdelávania možné bez vytvorenia podmienok „zhora“? A naopak, možno dobre myslené zmeny realizovať bez toho, aby im rozumeli a aby ich podporovali zriaďovatelia, riaditelia, učitelia a rodičia?
O týchto a ďalších otázkach na pozvanie občianskeho združenia Nové školstvo s verejnosťou hovoril akademik a výskumník z Českej republiky, profesor Arnošt Veselý.


Prednášal:
Arnošt Veselý
vedúci Centra pre sociálne a ekonomické stratégie na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity


Výstupy:
- videozáznam úvodného slova, prednášky a následnej diskusie
- prezentácia k prednáške
- fotogaléria z prednášky


Peter Dráľ: Úvodné slovo k prednáške Arnošta Veselého


Arnošt Veselý: Videozáznam prednášky


Arnošt Veselý: Prezentácia k prednáške


Arnošt Veselý: Videozáznam diskusie po prednáške


Fotogaléria:O Arnoštovi Veselom


Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. je vedúcim Centra pre sociálne a ekonomické stratégie na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity. Takmer desať rokov viedol katedru verejnej a sociálnej politiky na tej istej fakulte. Zaoberá sa najmä vzdelávacou politikou, analýzou a tvorbou verejnej politiky, metodológiou sociálnych vied a výskumom verejnej správy. Zapojil sa do realizácie množstva projektov. Bol hlavným riešiteľom projektu „Analytici politiky v ústrednej štátnej správe Českej republiky: praktiky, profesijné hodnoty a identita“ či projektu „Využitie výsledkov sociálno-vedného výskumu pri analytickej činnosti vstupujúcej do rozhodovania a strategického riadenia verejnej správy“. Okrem vedeckých projektov sa podieľal aj na celom rade prakticky orientovaných projektov, napríklad na príprave Stratégie vzdelávacej politiky Českej republiky do roku 2020.
Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2018 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.