Prednáška | Mart Laidmets: Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?

[ 1.6.2018, Podujatia]

Nové školstvo organizovalo dňa 28. mája 2018 v Bratislave ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému:Dobrá škola za rohom – ako to dosiahnuť?Skokanom trojročia sa v poslednom medzinárodnom meraní PISA 2015 stalo v Európe i celosvetovo Estónsko. Ako to táto malá krajina dokázala? Dlhodobým úsilím a zmenami na systémovej úrovni, ktoré zahŕňali zefektívnenie školskej siete, zmeny v obsahu vzdelávania, kladenie dôrazu na zvyšovanie kvality vyučovania a poskytovanie účinnej podpory školám, a aj povestnú estónsku informatizáciu.
O estónsky vzdelávací úspech sa dnes zaujímajú odborníci aj praktici z celého sveta. Sme preto veľmi radi, že pozvanie občianskeho združenia Nové školstvo na Verejnú komisiu pre reformu vzdelávacej politiky prijal zástupca estónskeho ministerstva školstva a výskumu Mart Laidmets.


Prednášal:
Mart Laidmets

zástupca estónskeho ministerstva školstva a výskumuVýstupy:
- videozáznam prednášky a následnej diskusie v angličtine
- prezentácia k prednáške v angličtine a verzia v slovenčine
- fotogaléria z prednášky


Mart Laidmets: Videozáznam prednášky v angličtine


Mart Laidmets: Prezentácia k prednáške v angličtine


Mart Laidmets: Prezentácia k prednáške v slovenčine


Mart Laidmets: Videozáznam diskusie po prednáške


Fotogaléria:O Martovi Laidmetsovi


Mart Laidmets je členom vedenia Ministerstva školstva a výskumu Estónskej republiky. Rodený Tallinnčan študoval na Strednej škole Noarootsi a absolvoval štúdium histórie na Univerzite v Tartu. V minulosti pôsobil ako politický poradca predsedu vlády pre školstvo a v rokoch 2002 až 2009 ako tajomník Estónskej rektorskej konferencie. Na estónskom Ministerstve školstva a výskumu pracuje od roku 2009, najprv ako riaditeľ sekcie vyššieho vzdelávania a od roku 2013 ako zástupca štátnej tajomníčky rezortu. Zodpovedá za oblasti všeobecného vzdelávania, regulácie školskej siete, prípravy učiteľov, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a práce s mládežou.


Veľká väčšina estónskych žiakov dnes navštevuje verejné školy zriadené samosprávami, podobne ako je to aj na Slovensku. Rodičia si však medzi nimi nemusia vyberať, pretože aj škola „za rohom“ spĺňa vysoké štandardy a je dosť dobrá na to, aby sa do nej deti nemuseli každý deň prevážať niekoľko kilometrov.


Navyše, Estónsko dokázalo to, čo zatiaľ len máloktorá krajina. Spolu s celkovým zlepšovaním vzdelávacích výsledkov žiakov sa podarilo zmenšiť výkonnostné rozdiely medzi nimi. V tejto krajine to, do akej rodiny sa dieťa narodí a v akom prostredí vyrastá, výrazne neovplyvňuje jeho vzdelávacie výsledky. Školy totiž dokážu efektívne pracovať s rôznymi nadaniami aj znevýhodneniami a zabezpečiť rovné šance na kvalitné vzdelanie pre všetky deti.Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.
Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2018 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.