Reforma vzdelávania (diskusia)

[ 15.9.2005, Podujatia]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 14. septembra 2005 v Bratislave konzervatívny klub na témuReforma vzdelávaniaAttila Fodor, Zuzana Humajová, Peter Zajac, Martin Fronc, Miron Zelina a Ján Pišút


Naše pozvanie do diskusie prijali:
Martin Fronc, minister školstva SR
Ján Pišút, profesor fyziky na Univerzite Komenského, minister školstva v rokoch 1990 - 1992
Reforma vzdelávaniaMiron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Attila Fodor, riaditeľ neziskovej organizácie Comenius – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho v Komárne
Zuzana Humajová, analytička KI


Moderátorom diskusie bol Peter Zajac, prezident KI.


Martin FroncDiskutovalo sa okrem iného o týchto témach:
● Je dnes reforma vzdelávania naliehavá? V čom spočíva?
● Ako sa má zmeniť prístup k vzdelávaniu a k jeho obsahom? Ako docieliť prenesenie dôrazu z memorovania poznatkov na rozvoj kompetencií a schopností žiakov?
● Majú si školy samy určovať obsah vzdelávacích programov?Zuzana Humajová, Peter Zajac a Martin Fronc Aká má byť úloha celoštátnych inštitúcií? Kto má kontrolovať kvalitu vzdelávania na školách? Na základe akých kritérií a akým spôsobom sa majú hodnotiť výsledky vzdelávania?
● Čo by mal obsahovať nový školský zákon? Aký je jeho vzťah k reforme vzdelávania?