Nové Školstvo http://www.noveskolstvo.sk/ portál o reforme školstva Metafox/0.9.3pre3 (production stable) sk Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1663 Thu, 17 Oct 2019 06:55:00 GMT article-item-1663 Vzdelávaním detí v predškolskom či ranom veku, ale aj platmi učiteľov a ďalšími témami z oblasti školstva sa venuje tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý koncom septembra zverejnila Európska komisia. Prednáška | Oldřich Botlík: Zmysluplné testovanie žiakov. Čo, ako a prečo je užitočné zisťovať o vzdelávacích výsledkoch? http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1659 Mon, 09 Sep 2019 16:20:00 GMT article-item-1659 Nové školstvo organizovalo ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky. Viac informácií, videozáznam a fotogalériu nájdete tu. Kontakty na tému Racionalizácia siete škôl http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1662 Wed, 04 Sep 2019 12:10:40 GMT article-item-1662 Máme na Slovensku veľa alebo málo škôl? Líši sa to na jednotlivých vzdelávacích stupňoch, teda na úrovni materských, zákkladných a stredných škôl? A aká je v tomto ohľade situácia v rôznych regiónoch? Čo prinieslo leto /júl-august 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1661 Tue, 03 Sep 2019 22:00:10 GMT article-item-1661 Školy naďalej trápi nedostatok asistentov učiteľa • V Bratislave a okolí je kriticky málo pedagógov, chýbajú najmä učitelia informatiky • Ministerka učiteľom odporúča, aby spolupracovali • Povinná predškolská výchova naďalej vzbudzuje obavy OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1658 Wed, 03 Jul 2019 13:20:00 GMT article-item-1658 Ministerstvo školstva v júni informovalo o zisteniach najnovšej štúdie OECD TALIS, ktorá sa venuje rôznym aspektom práce učiteľov v rôznych krajinách. Slovensko sa do výskumu zapojilo tretíkrát, s vyše 3-tisíc učiteľmi a 180 riaditeľmi škôl. Na čo zistenia štúdie poukazujú? Dokedy sa budeme učiť nohami namiesto hlavou? /máj 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1657 Mon, 03 Jun 2019 13:20:00 GMT article-item-1657 Návrh koaličných poslancov zaviesť povinnú dochádzku do materskej školy je iba predstieraním riešenia, ktoré v skutočnosti deťom nepomôže. Nezaručí dostupnosť vzdelávania, ani nezvýši jeho kvalitu. V parlamente zasadla komisia pre inklúziu /apríl 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1656 Fri, 10 May 2019 11:00:00 GMT article-item-1656 V Národnej rade Slovenskej republiky v apríli po prvý krát zasadala Komisia pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti, ktorá vznikla ako poradný orgán pri Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Dobré a zlé správy o deťoch a vzdelávaní /marec 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1655 Wed, 24 Apr 2019 06:40:00 GMT article-item-1655 Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre deti Viera Tomanová a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská koncom marca do parlamentu predložili správy o svojej činnosti za uplynulý rok. Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch /február 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1654 Fri, 15 Mar 2019 11:15:00 GMT article-item-1654 Organizácie pôsobiace vo vzdelávaní iniciovali petíciu požadujúcu o stiahnutie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2018 /január 2019/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1653 Fri, 11 Jan 2019 11:15:00 GMT article-item-1653 Aj počas roka 2018 sme zverejňovali týždenné prehľady o dianí v školstve. Teraz Vám ponúkame súhrn najdôležitejších udalostí. Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1649 Fri, 14 Dec 2018 14:00:00 GMT article-item-1649 Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 9. novembra 2018 v Bratislave šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Prečítajte si správu expertnej skupiny, ktorá sa v rámci workshopu zaoberala témou Celoplošného zlepšovania vzdelávacieho systému. Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách /december 2018/ http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1652 Sun, 09 Dec 2018 14:14:33 GMT article-item-1652 Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách. Údaje z prieskumu ukazujú narastajúce problémy vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami.