Neo-PISA-teľná povrchnosť

[ 23.1.2014, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

3. decembra zverejnilo OECD výsledky štúdie PISA 2012. Len niekoľko hodín neskôr mi zazvonil telefón a prvý novinár chcel moje stanovisko k výsledkom. Presnejšie, chcel počuť nejaké vysvetlenie, prečo sa naši žiaci tak „prepadli“.


Stanovisko som mu neposkytol a snažil som sa mu vysvetliť, že štyri „tučné“ materiály s výsledkami majú spolu 1968 strán a že vyjadrovať sa k nim budem môcť až vtedy, keď si ich podrobnejšie preštudujem.

Ako sa neskôr ukázalo, s týmto svojím „pedantizmom“ som v tejto krajine zjavne osamotený, nakoľko v nasledujúcich dňoch zaplavili náš mediál­ny priestor doslova desiatky „fundovaných“ názorov a „analýz“ príčin zlyhania našich žiakov. Som ochotný staviť nezaned­bateľnú sumu na to, že spomedzi týchto komentátorov testovania PISA neprečítal nikto z originálnych výsledkov viac ako 10 strán. (Mám, samozrejme, na mysli čítanie s porozumením.) V prípade niektorých (ex)ministrov školstva, ktorí o výsledkoch diskutovali v televízii, som ochotný ísť dokonca ešte nižšie.

DOBRÁ ŠKOLA nechce byť podobne povrchná, preto v tomto čísle ešte žiadny komentár k výsledkom štúdie nenájdete. Vybrali sme iba jeden za­ujímavý údaj do rubriky Číslo na zamyslenie a v rubrike Za a proti si kladieme dôležitú otázku, do akej miery vôbec brať štúdiu PISA vážne. Samotným výsledkom testovania sa budeme venovať podrobnejšie v ďalších číslach.

Naše školstvo má množstvo vážnych problémov, o ktorých dobre vie­me aj bez štúdií, ako je PISA. A zlé umiestnenie našich žiakov v medzinárodných testovaniach rozhodne nepatrí medzi tie najvážnejšie. Z tohto hľadiska pôsobí komicky, keď sa vede­nie rezortu zrazu tvári prekvapene a nešťastne a rýchlo sa hotuje vypracovať nejaký „súbor opatrení“, pomocou ktorých máme dosiahnuť lepšie výsledky v PISA 2015. Je to ďalšia ukážka hlbokého nepochopenia toho, ako funguje škola a o čo by v nej malo predovšetkým ísť.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.