Prijímanie študentov na vysoké školy

[ 22.1.2014, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Časy, keď sa študenti prijímali na všetky vysoké školy na základe vysvedčení zo strednej školy a prijímacích skúšok, sú preč. Pribúdajú fakulty, ktoré sa riadia iba alebo najmä nezávislými externými testami, ktoré zisťujú aj predpoklady k štúdiu akéhokoľvek odboru na vysokej škole. Nepresvedčila ich ani externá maturita.


K téme sa za portál Nové školstvo pre Rádio Slovensko vyjadrovala Zuzana Zimenová. Dôvod vidí aj v tom, že nemáme ujasnené, čo má známka znamenať: "Buď je vyjadrením, ako sa žiak naučil danú látku, to znamená, že či vie spočítavať zlomky alebo nám má hovoriť o tom, aký je jeho potenciál, čoho je vlastne schopný aj na vyššom stupni. U nás tie známky, bohužiaľ, stále chceme, aby znamenali všetko naraz."


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 20. januára 2014 - príspevok si môžete v rámci Rádiožurnálu vypočuť tu (formát .MP3).