Delenie učiva do ročníkov je krok späť

[ 27.12.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Rozdelenie učiva pre žiakov základných škôl do ročníkov je krokom späť, myslí si to školská analytička Zuzana Zimenová.


Takáto zmena sa navrhuje v inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre základné školy. V súčasnosti totiž program určuje len to, aké učivo sa má prebrať na stupňoch - prvom a druhom, ostatné je na škole a učiteľovi. Po novom od začiatku budúceho školského roka by však malo byť učivo rozdelené aj podľa jednotlivých ročníkov.

Rozpis učiva do ročníkov však učiteľovi podľa Zimenovej neprinesie viac slobody, ale ešte viac ho zviaže a ešte menej bude môcť reagovať na individuálne potreby žiakov. S deťmi bude musieť napredovať podľa nalinkovaného rozpisu bez ohľadu na to, či niektoré deti potrebujú na vzdelávanie vlastné tempo. „Pomohlo by, keby sa štátne vzdelávacie programy prevzdušnili, aby sa dalo napredovať po väčších celkoch. Ešte s minulou vládou sa Štátny pedagogický ústav dohodol, že to ide urobiť postupne. Teraz sa to vracia nazad po ročníkoch,“ hovorí analytička.

Zimenová chápe, prečo sa učitelia bránia tomu, aby pripravovali učebné osnovy sami. „Ich pracovné úväzky sú vytvorené tak, že majú vyučovaciu povinnosť, potom tam majú nejaký čas na prípravu, ktorý ale nestačí a ešte by mali robiť niečo navyše a nemali by za to dostať ani cent.“

„Navyše ich ani nikto neučil, ako sa to má robiť. Samozrejme, že sa bránia,“ hovorí školská analytička. Štát si ale podľa nej tým, že im sám rozdelí učivo do ročníkov, vyberá jednoduchšiu cestu namiesto systémových zmien. „Namiesto toho, aby poskytol učiteľom metodickú pomoc, upravil úväzky, platy a skvalitnil vzdelávanie budúcich učiteľov,“ uzavrela.


Viac nájdete v agentúrnej správe SITA zo dňa 25. decembra 2013 tu.