Slovenskí žiaci patria k najnešťastnejším

[ 19.12.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov otvorilo diskusiu o dôvodoch, prečo náš vzdelávací systém zlyháva. Navyše výsledky nemajú len klesajúcu tendenciu do hlbokého podpriemeru, ale žiaci sú v škole ešte aj nešťastní.


K téme sa za portál Nové školstvo pre Rádio Slovensko vyjadrovala Zuzana Zimenová.


Napríklad štátny vzdelávací program má množstvo učiva, ktoré pedagógovia musia odučiť bez ohľadu na to, či sa to reálne dá stihnúť so všetkými žiakmi, tvrdí Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo: “Keď porovnám naše základné školy so spôsobom vyučovania v iných krajinách, napr. vo Veľkej Británii, vidím inú príčinu. Naše deti musia zvládnuť veľmi veľa látky v šialenom tempe a učitelia im v tom veľmi málo pomáhajú. A preto žiak, ktorý nestíha a nedostane pomoc, tak sa stane z neho lajdák. V učive má diery, na ktorých nevie ďalej stavať a nevie nadviazať a stáva sa z neho chronický trojkár a štvorkár a toto sa s ním potom ťahá.”


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 18. decembra 2013 - príspevok si môžete v rámci Rádiožurnálu vypočuť tu (formát .MP3).