Deťom chýba pomocná ruka

[ 29.11.2013, Zuzana Zimenová, Dobrá škola]

Štrnásty november je každoročne modrý. V 160-tich krajinách sveta sa organizujú stretnutia a diskusie, pochody, rozdávajú sa modré náramky, na modro sa osvetľujú miestne pamätihodnosti, prebieha meranie cukru u širokej verejnosti... Je to svetový deň diabetu, choroby, ktorá je na vzostupe.

Na Slovensku sa do osvety a prevencie zapájajú aj školy prostredníctvom projektu Modrý kruh, aby tak prispeli k zníženiu výskytu cukrovky, najmä diabetes mellitus 2. typu, ktorý býva dôsledkom nesprávneho životného štýlu. V základnej škole v Dubnici nad Váhom zložili deti hymnu diabetu a celý týždeň jedli jedno jablko denne, školáci v Košiciach zorganizovali súťaž v behu na sto metrov, v Ráztočne pripravili malú brožúrku pre rodičov s oznámkovanými potravinami, aby aj doma vedeli, čo je zdravé a čo nie.

Informovanie o tejto zákernej chorobe je dôležité, rovnako aj osveta o zdravom životnom štýle. Ibaže... V našej krajine existuje aj druhá, tá nepekná strana prístupu škôl k diabetu, doslova odvrátená od detí, ktoré od útleho detstva s cukrovkou bojujú. Ilustrujú ju konkrétne príbehy, zverejnené koncom minulého školského roka v časopise Diabetik a otvorený list občianskeho združenia diabetikinfo.sk ministrovi Miroslavovi Lajčákovi, v ktorom zaznela prosba, aby pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv myslel aj na diskrimináciu detí s cukrovkou. Školy ich totiž často odmietajú. Stáva sa to už pri zápise, zo strachu pred zodpovednosťou, ale aj neskôr, keď dieťa „s problémom“ začne byť pre učiteľov príťažou.

Nájsť ústretovú školu je pre rodičov malých diabetikov ťažké, no nielen pre nich. O pocitoch odmietnutia, sklamania, ba neraz až zúfalstva by vedeli hovoriť aj rodičia detí s inými diagnózami. Rezort školstva by mal preto konečne začať rozmotávať klbko nevedomosti, nepripravenosti, obáv a predsudkov v školách, nie iba tlačiť na ich výsledky.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.