Málo miest v škôlkach má riešenie! /október 2013/

[ 11.11.2013, Jana Žitňanská, Vláda a reforma]

Tisíce detí nemajú miesto v škôlke. A pritom existuje jednoduché riešenie.


Nedostatok voľných miest pre deti v škôlkách patrí podľa prieskumov medzi rodičmi medzi ich najväčšie problémy – úvádzajú ho na prvom alebo druhom mieste svojich aktuálnych ťažkostí. Ponúkame dostupné a overené riešenie – vytvorenie takzvaných „detských skupín“.

Podľa údajov ministerstva školstva je detí, ktoré hľadajú miesto v materskej škôlke, momentálne viac ako 8 tisíc, a tento problém sa netýka len Bratislavy či Košíc, ale aj Trnavy, Ružomberku a iných menších miest.

Príčinou nedostatočného počtu miest v materských školách je demografický vývoj; samosprávy pre klesajúci počet detí v minulosti rušili miesta v škôlkách, budovy odpredali alebo zatvorili, a mnohé medzičasom schátrali. Dnes, keď je detí v predškolskom veku opäť viac, samosprávy nemajú dostatok finančných prostriedkov na obnovu či zriadenie nových škôlok.

Sú tu aj súkromné zariadenia, tie však v mnohých prípadoch problém neriešia, pretože sú pre mnohých finančne nedostupné. Tieto škôlky sú také drahé aj preto, že ich prevádzkovatelia musia spĺňať veľmi prísne technické či hygienické podmienky (napríklad veľkosť pieskoviska musí spĺňať normu 0,5 m2 na dieťa; na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne, na stenách umyvárne musia byť držadlá vo výške 0,7 m až 0,8 m od podlahy, detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými, 1,2 m vysokými a 0,6 m hlbokými priečkami bez dverí…)

Takže: máme málo miest v škôlkach pre deti v predškolskom veku, alternatívy sú veľmi drahé a veľmi prísne regulované, a výsledkom sú rodičovské starosti, do akej škôlky umiestnia svoje dieťa.

Existuje však pomerne jednoduché, lacné a v zahraničí vyskúšané riešenie. Medzi viaceré formy starostlivosti o dieťa v predškolskom veku patria aj tzv. detské skupiny. Podmienky na zriadenie detskej skupiny sú oveľa menej prísne. Zriaďovateľom môže byť napríklad zamestnávateľ rodičov s malými deťmi, občianske združenia, mestá, župy, ale aj mamičky na materskej, ktoré sa popri vlastnom dieťatku chcú venovať aj iným deťom. Nejde o konkurenciu škôlkam, ale o menej komplexnú alternatívu, ktorá však – ako ukazujú skúsenosti napríklad aj zo susedného Česka – plní svoj účel veľmi dobre.

Aby zriaďovatelia boli motivovaní založiť detskú skupinu, a tým umožniť rodičovi vrátiť sa do práce, budú si môcť náklady, spojené so zriadením a aj prevádzkou, odpočítať z daňového základu. A aby boli tieto služby dostupné čo najširšiemu okruhu rodičov, bude si môcť zriaďovateľ pýtať od rodičov len toľko, koľko ho stojí zriadenie a prevádzka takejto detskej skupiny. Inými slovami, ide o neziskovú formu starostlivosti o deti, pokrývajúcu iba oprávnené náklady prevádzkovateľa.

Návrh na umožnenie vzniku detských skupín a motiváciu pre ich zdriaďovateľov predkladáme do parlamentu v rámci Balíčka pre štastnejšiu rodinu. Verím, že vznik ďalšieho typu zariadenia strostlivosti o dieťa v predškolskom veku prispeje k lepšiemu skĺbeniu pracovného a rodinného života, uľahčí časti rodičov vrátiť sa so práce v čase, ktorý sami uznajú za vhodný bez toho, aby už pri narodení dieťatka museli tŕpnuť, kam ho dajú do škôlky.


Autorka je poslankyňa Národnej rady SR.


Článok bol pôvodne publikovaný na blog.etrend.sk dňa 31. októbra 2013 a nájdete ho tu.