Stretol som skutočného guru

[ 30.10.2013, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Minulú sobotu som strávil na festivale Radi s deťmi, ktorý už po druhýkrát usporiadala Sú­kromná ZŠ Fantázia v Banskej Bystrici. Program sa mi veľmi páčil, atmosféra školy ma nadchla, no zlatú korunu celej akcii nasadila prítomnosť Pära Ahlboma.


Tento 81-ročný (!) neuveriteľne vitálny Švéd každým svojím slovom a gestom rozdával múdrosť a šíril pozitívnu energiu. Pär sa prvých 50 rokov svojho života venoval klasickej hudbe. Potom založil v Järne veľmi netradičnú školu Solvik, ktorú buduje už 30 rokov. Jej zakladatelia ju považovali za waldorfskú, ich poňatie sa však od hlavného prúdu waldorfskej pedagogiky značne líši. Dnes je Pär vnímaný ako guru intuitívnej pedagogiky.

Mnohé Pärove myšlienky z panelovej diskusie sa mi silno vryli do pamäti. Hovoril o osobnej zodpovednosti učiteľov a riaditeľov škôl. Pripomenul, že morálnou povinnosťou každého z nich je robiť vždy iba to, čo je správne pre deti. Nikdy v tom nesmú poľaviť vyhovárajúc sa na systém, na zákony či na príkazy zhora. Pripustil, že takáto „tvrdohlavosť“ môže viesť ku konfliktom s „vrchnosťou“ či dokonca ku zatvoreniu školy, no zdôraznil, že násilné zatvorenie školy môže mať na budúcnosť školstva a pedagogiky väčší vplyv, než keby škola fungovala ďalej pokrivená nezmyselnými nariadeniami.

Opakovane zdôrazňoval, že učitelia musia na sebe veľa pracovať. A to nielen v profesnej rovine, ale aj v osobnej, aby sa zbavili rôznych vnútorných konfliktov. Tie im totiž uberajú energiu, ktorú by mohli venovať deťom.

Hoci Solvik sa môže našincovi javiť ako veľmi slobodná škola, Pär zdôraznil, že dospelí sa nesmú zbaviť zodpovednosti za organizovanie života žiakov. Deťom nestačí poskytnúť iba slobodu, ale aj rozumné a chápajúce vedenie. Nestačí im dať kľúče od kabinetu plného hudobných nástrojov a povoliť im, že ich môžu slobodne využívať. Krásna hudba tak nevznikne.

Prevažná väčšina diskusií, ktoré sa na Slovensku vedú o školstve, sa točí okolo politických, technických, byrokratických či organizačných záležitostí. Aj preto bolo mimoriadne príjemné a obohacujúce byť účastníkom rozhovorov o škole, v ktorých bola reč predovšetkým o deťoch a o ľuďoch.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.