Výročná správa 2012/2013

[ 23.9.2013, Zuzana Zimenová, Prezentácie]

Predstavujeme výročnú správu za obdobie september 2012 až august 2013. Tak, ako vstupujú aktéri vo vzdelávaní v septembri do nového školského roka, i my v septembri začíname ďalšiu etapu v snahe o systémové zmeny v našom školstve.


Pozrite si výročnú správu Nového školstva 2012/2013: