Učiteľ a zázraky na počkanie

[ 17.6.2013, Peter Farárik, Nielen o škole]

Matematika je dobrá hlavne na jednoduché počty. Počty v prípade našej novej tabuľky nepustia. Žiak základnej školy bude mať počas svojej školskej dochádzky v ZŠ spolu cca 300 hodín náboženskej výchovy, 264 hodín hudobnej výchovy, 200 hodín dejepisu, 132 hodín občianskej náuky a okolo 1230 hodín matematiky. Ostáva len veriť, že deťom tú matematiku už načisto nezhnusíme, lebo viete, ani jesť rezeň každý deň nechutí.


Celý článok bol publikovaný na blog.sme.sk dňa 12. júna 2013 a nájdete ho tu.