Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania

[ 14.6.2013, Zuzana Zimenová, Prezentácie]

Dňa 21. mája 2013 organizovala OSF v Bratislave medzinárodnú konferenciu na tému „Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?“. Ďalšie informácie o konferencii nájdete tu.


Pozrite si prezentáciu a videozáznam príspevku Zuzany Zimenovej.