Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

[ 5.6.2013, OSF]

Výskumná práca dvojice pedagógov Alice Petrasovej a Štefana Porubského prináša nové zistenia o tom, aké sú dosahy segregačných politík a praktík na samotných aktérov vzdelávania – žiakov, učiteľov a rodičov z ich vlastného pohľadu.

Autori sprostredkúvajú čitateľovi pohľad „z druhej strany“ – hĺbkovú sociálnu sondu do medziľudských a medzietnických vzťahov v školách, pričom vysvetľujú, ako prostredie škôl determinuje, resp. predurčuje vzdelávacie cesty rómskych žiakov.

Viac o publikácii, ktorú vydala v tlačenej podobe Nadácia otvorenej spoločnosti, nájdete tu.

Publikácia je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stiahnutie vo formáte PDF tu a súvisiace štatistické údaje k publikácii vo formáte XLS nájdete tu.