Po rokoch opäť v školskej lavici

[ 3.6.2013, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Keďže sám už dlho neučím, je pre mňa každá príležitosť dostať sa do školy na hodinu vzácna a veľmi cenná. Aj preto si už druhý mesiac doslova užívam svoju novú rolu, za ktorú vďačím spolupráci s občianskym združením LEAF. Stal som sa na istú dobu mentorom (či koučom?) dvoch mladých ambicióznych učiteľov. V praxi to znamená, že im chodím pravidelne na hodiny a raz týždenne sa s každým z nich stretávam nad kávou a spoločne rozoberáme ich učiteľské pôsobenie. Neverili by ste, že 45-minútovú hodinu možno rozoberať aj 90 minút! Samozrejme, často odbočíme od diania na konkrétnej hodine ku rôznym všeobecným aspektom práce učiteľa v dnešných podmienkach.

Neviem, koľko si z celého 9-týždňového pilotného projektu odnesú tí dvaja učitelia, ale za seba môžem povedať, že toho bude neúrekom. Doslova z každej hodiny a z každého rozhovoru odchádzam so zoznamom nových tém, o ktorých by bolo dobré písať a diskutovať v DOBREJ ŠKOLE. Viaceré zážitky z hodín sa tak postupne objavia v rôznych mojich textoch či prednáškach. Prvou lastovičkou je jedna z „úvah po zvonení“ v tomto čísle DOBREJ ŠKOLY (str. 3).

Vždy som mal pred učiteľskou profesiou veľký rešpekt a táto skúsenosť ho iste prehĺbi. Dnešní žiaci sú celkom iní, ako boli v časoch, keď som sám učil, o tom niet pochýb. Žiaľ, v mnohých prípadoch ide o zmeny k horšiemu. A čo je ešte smutnejšie: neraz je zrejmé, že „problémovosť“ žiakov má korene v rodine. Prázdny, konzumný spôsob života, plytké nastavenie životných hodnôt, individualistická etika či „nepoškvrnenosť“ kultúrou – to všetko sú zlyhania rodín, ktoré dennodenne znáša (a mal by riešiť) učiteľ. A aby toho nebolo málo: ak nerezignuje, snaží sa, chce učiť kvalitne a ešte aj pri tom osobne aj profesijne rásť, je dosť pravdepodobné, že zvyšok zborovne (a v horšom prípade aj vedenie školy) ho začne „napomínať“ a „normalizovať“.

Aby som ale pre prílišné moralizovanie nezabudol na to najdôležitejšie: popriať vám pekné slnečné leto a pozvať vás po prázdninách opäť k stretnutiu nad stránkami DOBREJ ŠKOLY, ktorá vstúpi septembrovým číslom do jubilejného piateho ročníka. Neuveriteľné, ako to letí...


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.