Učni majú mať podľa odborníkov prax vo firmách zaplatenú

[ 7.5.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Účastníci Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky sa zhodli, že práca, ktorú študenti počas vzdelávania vykonajú, má byť riadne platená.


Do odborného vzdelávania majú byť zainteresovaní samotní zamestnávatelia a práca, ktorú študenti počas vzdelávania vykonajú, má byť riadne platená.


"Aby bolo možné realizovať inšpiratívne prvky duálneho modelu aj na Slovensku v čo najväčšej možnej miere, navrhujeme znížiť vek plnenia povinnej školskej dochádzky na 15 rokov, respektíve viazať povinné vzdelávanie iba na úroveň základnej školy," vyplýva to zo správy verejnej komisie.


Zmena systému odborného vzdelávania nemôže sledovať len cieľ regulácie počtu učňovských miest. "Sústrediť sa treba na vytváranie motivačných mechanizmov a kvalitného servisu poradenstva a individuálnej pomoci pre tínedžerov," informovala Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo.


Viac nájdete v agentúrnej správe SITA zo dňa 6. mája 2013 tu.