Oceňujeme, že ste nás ocenili

[ 8.5.2013, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Keď ministerstvo školstva predloží vláde a parlamentu materiál s názvom Správa o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových opatreniach na podporu jeho ďalšieho rozvoja, mali by mu školské časopisy venovať pozornosť. Aj my to týmto robíme, ale iba v rozsahu zodpovedajúcom kvalite a užitočnosti spomenutého materiálu. A teraz k dôležitejším veciam.

Organizátori nedávnej konferencie Učíme pre život vyhodnotili spätnú väzbu (dotazníky) od účastníkov a zverejnili hodnotenie jednotlivých bodov programu. Nebudem tajiť, že výsledky nás v redakcii veľmi potešili. Medzi desiatkami prednášok a workshopov sa na 2. mieste umiestnila moja prednáška „Čo sa môžu učitelia naučiť od marketérov?“. (Ak ste neboli v Poprade, môžete si jej skrátenú verziu prečítať v našom časopise.) To ale nie je všetko: náš program DOBRÁ ŠKOLA Live skončil v hodnotení účastníkov konferencie na 6. mieste. Na tom má veľkú zásluhu aj moja kolegyňa Lenka Kunová a tiež naši štyria skvelí hostia – panelisti: Anna Chlupíková, Jana Kontúrová, Tibor Repček a Ján Žabka.

Pozitívna spätná väzba je pre nás veľkým hnacím motorom a vždy nás podnieti, aby sme sa snažili urobiť DOBRÚ ŠKOLU ešte o čosi lepšou. Aj s týmto číslom prichádza malá (a veríme, že milá) zmena: pribudli štyri strany. Doteraz mal náš časopis 32 strán vrátane obálky, odteraz bude mať 32 plnohodnotných strán (teda 36 s obálkou). Dôležitejšia než počet strán je však kvalita obsahu. V tomto smere spoliehame predovšetkým na vás, že nás aj naďalej budete zásobovať svojimi úvahami, príbehmi, postrehmi, sťažnosťami, skúsenosťami, námetmi a príhodami z tried a kabinetov.

Že sa toho v školách deje viac než dosť, dokladá aj moja čerstvá osobná skúsenosť: v rámci istého projektu chodím každý týždeň na jednu školu na hospitácie. Počas hodín si takmer nestíham zapisovať rôzne zaujímavé momenty a z triedy vždy vychádzam aspoň s piatimi námetmi, o čom by bolo užitočné napísať do DOBREJ ŠKOLY. A to vidím iba zopár hodín týždenne. Takže vy tých námetov na príspevky musíte mať stovky. Tak sem s nimi!


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.