Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve

[ 21.4.2013, Vlado Crmoman, Nielen o škole]

Skupina učiteľov predstavila v piatok 19. apríla 2013 vlastnú správu o situácii v školstve.


Nasledujúci text je drobným príspevkom k verejnej diskusii o stave školstva v SR. Nerobí si ambície celkovo a podrobne zhodnotiť existujúci stav, ponúka skôr súhrn niekoľkých zarážajúcich faktov, ktoré sa v správe ministra školstva neobjavili, alebo zazneli len okrajovo. Informácie pochádzajú z bežne dostupných zdrojov na internete, štúdií rozpočtových organizácií ministerstva školstva, z odpovedí prostredníctvom infozákona alebo odrážajú názory zostavovateľov.


Pozrite si správu učiteľov o školstve. Nájdete ju tu alebo tiež v náhľade nižšie:Text neobsahuje návrhy systémových krokov na zmenu situácie v školstve. Chceme tým poukázať na skutočnosť, že minister školstva neprizval do Rady pre systémové zmeny v školstve ani jedného učiteľa. Za nevyhnutný predpoklad systémových zmien v školstve smerujúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania aj naďalej považujeme systematické a bezodkladné zvyšovanie objemu financií pre školstvo prostredníctvom navyšovania normatívov.


Text zostavili: Braňo Kočan, Vlado Crmoman, Soňa Puterková


Na texte spolupracovali: Ján Macek, Ivona Rankovová, Eva Chudíková, Jana Fraasová, Dagmar Ondrejková, Asociácia CVČ SR a kolektív ZUŠ Partizánske.


Ďalšie informácie nájdete na portáli zborovna.sk v článku Jána Macka zo dňa 19. apríla 2013 tu.


Súvisiace informácie:


noveskolstvo.sk: Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/