Nie povinnej materskej škole

[ 22.1.2007, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Zuzana Humajová sa vyjadrovala k návrhom Ministerstva školstva SR, ktoré zvažuje alternatívu povinnej predškolskej výchovy.

Videozáznam nájdete v archíve STV tu.