Zruší sa slobodný výber školy?

[ 10.4.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Menej malých škôl, viac žiakov v triedach, lepšie financovanie matematických gymnázií, ale aj viac peňazí pre učiteľov či možné zrušenie slobodného výberu školy. Aj to sú úlohy, ktoré si stanovuje ministerstvo školstva v správe o stave školstva.


Podľa správy o stave školstva, ktorú minister predložil do parlamentu, sa musia zvýšiť výdavky na regionálne školstvo, učiteľom by sa postupne mali zvyšovať platy a školy by sa mali financovať aj podľa uplatnenia absolventov. Osobitnú podporu majú dostať matematicky zamerané gymnáziá. Okrem toho sú v správe aj ďalšie návrhy, napr. zvážiť povinné vzdelávanie v spádovej škole, ktorú určí obec. Podľa analytičky portálu Nové školstvo Zuzany Zimenovej je to koniec slobodnej voľby školy: „To je zrušenie konkurencie verejných škôl medzi sebou. Každý podľa toho, kde býva, bude dostávať predvolanku - vy patríte do tejto spádovej školy. Bodka.“


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 9. apríla 2013 tu.