Čaplovičova utajená správa o stave školstva /apríl 2013/

[ 17.4.2013, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Čo obsahuje utajená správa o stave školstva, ktorú minister Čaplovič predložil predsedovi parlamentu?


V závere minuloročnej štrajkovej vlny, ktorou sa preliala trpezlivosť pedagógov v našom regionálnom školstve, požiadala dňa 13. decembra 2012 Národná rada SR vládu, aby do dňa 31. marca 2013 bola vládou parlamentu predložená správa o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.


Uznesenie parlamentu však splnené nebolo, keďže správa nebola po predošlom medzirezortnom pripomienkovom konaní prerokovaná vládou, ktorá ju mala predložiť do Národnej rady SR. Namiesto toho bola správa dňa 28. marca 2013 doručená do rúk predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi.


Keďže táto správa dodnes nie je verejná, požiadali sme dňa 3. apríla 2013 o jej sprístupnenie prostredníctvom žiadosti podanej na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to tak ministerstvo školstva, ako i Národnú radu SR. Ministerstvo školstva na našu žiadosť nijako nezareagovalo a ignorovalo infozákon. Z kancelárie parlamentu sme síce dostali aspoň akú-takú odpoveď e-mailom, avšak tá nespĺňala ani formálne náležitosti odpovede na žiadosť o informáciu a ani obsahovo nebola odpoveďou na našu žiadosť. Kancelária NR SR namiesto sprístupnenia materiálu, ktorý sme žiadali (znenie správy, ktorú ministerstvo zaslalo predsedovi parlamentu koncom marca), alebo rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia daného materiálu, nás odporučila odkazom na iný materiál, ktorý vzala na vedomie vláda v apríli.


Dňa 10. apríla 2013 vláda vzala na vedomie materiál Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, ktorého predkladateľom je minister školstva Dušan Čaplovič.


Nielen znenie správy, ktorú vláda vzala na vedomie, ale i správy v predošlej verzii, ktorú zverejnili Hospodárske noviny, prinášame nižšie pod súvisiacimi informáciami.


Téme sa budeme počas apríla venovať ďalej a informácie o Čaplovičovej správe budeme naďalej aktualizovať.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.Súvisiace informácie:


19. apríl 2013


zborovna.sk: Niekoľko postrehov k situácii v slovenskom školstve


16. apríl 2013


SITA: Riaditeľov škôl by mal menovať a odvolávať zriaďovateľ


15. apríl 2013


SITA: Minister školstva chce zmeniť kreditový systém pre učiteľov


14. apríl 2013


TA3: V politike: Školstvo podľa Dušana Čaploviča


13. apríl 2013


Pravda: Obmedzenie výberu škôl sa nepáči ani ich riaditeľom


10. apríl 2013


STV: Správy a komentáre na tému správa o stave školstva


TV JOJ: Zruší sa rodičom slobodná voľba výberu školy?


9. apríl 2013


SITA: Rodičia sa môžu stať rukojemníkmi nekvalitných škôl


Slovenský rozhlas: Zruší sa slobodný výber školy?


8. apríl 2013


Slovenský rozhlas: Peniaze pre školstvo


31. marec 2013


Slovenský rozhlas: Povinná školská dochádzka


Pozrite si verziu Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu, ktorú vzala vláda na vedomie dňa 10. apríla 2013, a nájdete ju tu alebo tiež v náhľade nižšie:Časť naskenovanej správy v predchádzajúcej verzii, ktorú má k dispozícii redakcia Hospodárskych novín, bola zverejnená dňa 4. apríla 2013, a nájdete ju tu alebo tiež v náhľade nižšie: