Ignorovať najlepších je hlúpe

[ 5.4.2013, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Jeden z marcových víkendov už tradične patrí celoslovenskej konferencii Učíme pre život organizovanej neziskovou organizáciou Indícia. Témou jej piateho ročníka bola Sloboda učiteľa a jej využitie v prospech žiaka. Že išlo o dobre zvolenú tému, potvrdila aj účasť takmer 260 učiteľov z celého Slovenska. Zdá sa však, že téma slobody nevoňala tým, ktorí majú naše školstvo riadiť. Ako inak si vysvetliť nasledujúce čísla? Počet účastníkov z ministerstva školstva: 0. Počet účastníkov z inšpekcie: 0. Počet účastníkov z ŠPÚ: 0. Počet účastníkov z NÚCEMu: 0. Pritom ide o najväčšiu konferenciu učiteľov na Slovensku s viacročnou tradíciou, no najmä o jedinečnú príležitosť vypočuť si, čo učiteľov trápi, čo ich brzdí v rozlete, čo navrhujú, čo skúšajú na školách nové a kam sa posúvajú. A nebolo toho málo – spolu 79 hodín zaujímavého programu. Toto podujatie predstavuje veľmi relevantný hlas v diskusii o smerovaní nášho školstva. Okrem iného aj preto, že jeho účastníci nie sú typickými učiteľmi. Sú to prevažne nadšenci, ktorí sa vo svojom voľnom čase a mnohí aj na vlastné náklady stretávajú s kolegami, aby sa navzájom mohli inšpirovať, nabíjať energiou a zdieľať nápady, ako učiť ešte lepšie. A nepotrebujú za to ani žiadne kredity. Ak by sa vedenie rezortu malo opierať o názory nejakej skupiny učiteľov, potom sú to práve títo, ktorí to napriek všetkému ešte nevzdali.

Keby si niekto náhodou myslel, že zo strany popredných predstaviteľov rezortu ide o principiálne ignorovanie konferencií ako takých, mýlil by sa. Zhodou okolností sa totiž v rovnakom čase konala v Bratislave jednodňová konferencia zorganizovaná Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy (áno, čítate dobre!) a na tej bola účasť vrchnosti vzorná. Zrejme si tu niekto myslí, že odboroví predáci lepšie rozumejú tomu, čo a ako učiť, čo a kedy testovať, ako financovať školy atď. Nie som učiteľom, ale keby som ním bol, ostro by som sa ohradil proti tomu, aby odborári hovorili do čohokoľvek iného, než sú mzdy a pracovné podmienky zamestnancov rezortu. O to viac, že aj v tejto oblasti, ktorá im ako jediná vecne prináleží, na celej čiare zlyhávajú.


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.