Povinná školská dochádzka

[ 2.4.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Povinná školská dochádzka by sa mohla predĺžiť z dnešných 10 na 12 rokov.


Ide o návrh člena Rady pre systémové zmeny v školstve Petra Goliáša, ktorý obsahuje i Správa o stave školstva, predložená parlamentu. Až po jej schválení ministerstvo rozhodne, či zmenu navrhne aj v zákone.

K téme sa za portál Nové školstvo pre Slovenský rozhlas vyjadrovala Zuzana Zimenová.


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 31. marca 2013 tu alebo si príspevok môžete vypočuť tu (formát .MP3).