Škôlky v škole. Kto do nich investuje?

[ 18.3.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Spájanie materských škôl so základnými, ktoré sa chystá podporovať minister školstva, by mali zabezpečiť samosprávy.


Podľa Zuzany Zimenovej z portálu noveskolstvo.sk je spájanie škôl výhodný model. „Vo svojej podstate je to prospešné pre obe strany. Budova sa využíva a deti z materských škôl majú plynulejší prechod do prvých ročníkov,“ hovorí Zimenová.

Tlak na samosprávy, aby využívali priestory základných škôl aj pre predškolákov, bude podľa nej stúpať, najmä ak sa uzákoní povinná predškolská výchova pre deti od päť rokov. „Aj kvôli populačnej krivke možno očakávať, že sa bude zvyšovať potreba umiestniť deti v predškolských zariadeniach. A upraviť priestory budovy základnej školy môže vyjsť lacnejšie, ako stavať novú,“ dodáva.

Zimenová si myslí, že pre vzdelávanie je dôležitý výchovno-vzdelávací program, nie školská budova. „V tomto zmysle je jedno, koľko vzdelávacích programov sa v akej budove bude ponúkať. Už dnes nie je problém aj v budove gymnázia ponúkať predmety pre stredné odborné vzdelávanie,“ dodáva.


Viac nájdete v článku denníka Pravda zo dňa 18. marca 2013 tu.