Písomné maturitné skúšky

[ 14.3.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Pre dnešný test z matematiky sa rozhodlo iba necelých 16 % maturantov, takže záujem o tento predmet je stále veľmi slabý. Na porovnanie - angličtinu si vybralo 73 %, teda 41.000 a nemčinu 11.000 študentov.


Záujem o maturitu z matematiky sa od roku 2009 znižuje, v stredných odborných školách trochu rastie, v gymnáziách klesá; pritom gymnazisti sú v maturite z matematiky úspešnejší. Dôvody malého záujmu o tento predmet nepoznáme, ale Zuzana Zimenová z portálu Nové školstvo hovorí, ak aj u nás výsledky takéhoto prieskumu nemáme, dá sa vychádzať z toho, ktorý robili v Nemecku: „Obľúbené je u mladších školákov, avšak v 5. a 7. triede záujem u nich klesá a dá sa predpokladať, že podobne to bude vyzerať aj u nás. Klesá z toho dôvodu, že dovtedy sa učia matematiku skôr praktickú, pomáha im zorientovať sa v živote, preto majú o ňu prirodzený záujem, avšak vo vyšších ročníkov a na stredoškolskej úrovni matematika je pre nich príliš zložitá, abstraktná, zdá sa im odtrhnutá od života.“

Takže na to, aby ju zvládali, musia byť motivovaní. Práve tu je problém, hovorí analytička: „Väčšina matematikárov, hoci sú skvelí odborníci, nevedia dobre deti motivovať, nevedia u nich vybudovať vzťah k matematike ani tým, že by deti videli, že oni majú zanietenie o tento predmet; vyučujú ju sucho, nezáživne.“


Viac nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 14. marca 2013 tu.